КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Із положеннями цього Договору, документацією, інформацією, пов'язаними з його виконанням, можуть знайомитися лише ті особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні Договору, інші особи можуть отримувати доступ до положень цього Договору та інших матеріалів і відомостей лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

Умови цього Договору, додаткових угод та додатків до нього, усі матеріали, документи, інформація, пов'язані з укладенням і виконанням Договору і взаємні зобов'язання Сторін є конфіденційними. Вони не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони Договору, окрім випадків, коли таке передання пов'язане з виконанням цього Договору, отриманням документів та/або сплатою податків, інших обов'язкових платежів і в інших випадках, передбачених законодавством або Договором.

Протягом строку дії цього Договору, а також протягом 2 (двох) років після його припинення, Сторони не мають права передавати третім особам або в інший спосіб розголошувати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, так само як і не повинні недобросовісно використовувати таку інформацію.

Не вважається порушенням конфіденційності передання конфіденційної інформації третім особам, якщо не передання цієї інформації буде порушенням законодавства України.

Незважаючи на інші положення цього Договору, інформація, що містить банківську таємницю (згідно Закону України "Про банки і банківську діяльність"), не може бути розкрита Сторонами третім особам ні в якому випадку і ні за якою умовою.
Made on
Tilda